Idje van Dijk - Mulders is met het werk 'Witte Engel' de winnaar van de Brabantse Prijs voor de R.K. Schilderkunst 2020.

Deze prijs bestaat uit een speciaal door Cora Postema van Atelier ANDRIESSEN Stiphout ontworpen zilveren Penning,(hiernaast afgebeeld) alsmede uit een aardige geldprijs. Expositie is verlengd t/m 30 Mei 2021

Idje van Dijk-Mulders winnaar met Witte Engel. De expositie BRABANTSE PRIJS VOOR DE SCHILDERKUNST 2020 Is VERLENGD T/M 30 MEI 2021.  Dagelijks geopend, van 14:00-17:00, dinsdag's gesloten.  Alleen bezoek op afspraak mogelijk. Voor bezoek dient men minstens 1 dag van tevoren telefonisch tijd reserveren via 06-3600.1971  

Uitnodiging aan de rooms katholieke kunstschilders uit de Zuidelijke Nederlanden.

Inspiratiebron is de brief van de Heilige Paus Johannes-Paulus II aan de kunstenaars, geschreven met Pasen 1999.     Zie www.brabantseprijsvoordeschilderkunst.com

Inschrijving voor deelname is mogelijk vanaf 1 juli t/m 15 september 2020.

De werken worden tentoongesteld bij Galerij-Museum-Bies, Bosscheweg 15 te Aarle-Rixtel (N.Br.) van 15 december 2020 t/m 31 januari 2021. Zie: www.galerij-museum-bies.nl


Om de beoordelingscommissie een indruk te verschaffen van uw werk, dienen wij uiterlijk 15 september fotomateriaal via mail of per post van U te ontvangen.


Bij voorkeur van 3 schilderstukken, dit kan oud en/of recent werk zijn: 1 groot werk, maximale hoogte 1,50 m. 1 middelgroot werk, maximale breedte 70 cm. 1 klein werk, maximale breedte 35 cm. “Deze maximale maten zijn inclusief eventuele omlijsting”


Tekeningen, schetsen, grafiek en ontwerpen zijn uitgesloten. De prijs is puur om de schilderkunst in het leven geroepen.


Voor 15 oktober laat de beoordelingscommissie U weten of uw werkstukken beantwoorden aan de criteria uit het document van St. Johannes Paulus II.


Vervolgens worden door Galerij-Museum-Bies de praktische zaken voor de verkooptentoonstelling met U besproken.


Op Driekoningenzondag 3 januari 2021 wordt de prijswinnaar bekendgemaakt door de jury, die uit 5 personen bestaat.

Aanmelding en informatie: info@galerij-museum-bies.nl, Tel 0492-381870 / 06-3600.1971 en rob45elings@gmail.com , Tel. 06-5538.6708

 

Bekijk hier volledige uitnodiging

PRIX DE LA PEINTURE BRABANT 2020

Invitation aux artistes peintres Catholique Romain des Pays-Bas Méridionaux. Voir:  www.brabantseprijsvoordeschilderkunst.com 


L’inspiration c’est la lettre du Pape Saint Jean-Paul II aux artistes, écrit à Pacques 1999.


Voir: www.brabantseprijsvoordeschilderkunst.com S’inscrire est possible du premier juillet jusqu’au 15 septembre 2020. Les oeuvres sont exposées chez Galerij-Museum-Bies, Bosscheweg 15, Aarle-Rixtel (N.Br.) Pays-Bas du 15 décembre 2020 jusqu’au premier février 2021.  Voir: www.galerij-museum-bies.nl

La commission d’evaluation vous demandez d’envoyer par mail où par poste les photo’s de vos peintures, s.v.p. avant le 15 septembre.


De préférence 3 oeuvres, tableaux anciens et/ou récents: 1 grand oeuvre, hauteur maximum 1,50 mètres. 1 oeuvre moyen, largeur maximum 0,70 centimètres. 1 petit oeuvre, largeur maximum 0,35 centimètres. Les mesures maximum sont y compris éventuels encadrements!


Dessins et graphique sont exclus. Le prix est exclusivement organisé pour la Peinture.


Au plus tard le 15 octobre, nous vous informerons si vos tableaux correspondent au document de Saint Jean-Paul II.


Ensuite les détails pratiques pour l’exposition-vente seront discuté par Galerij-MuseumBies.


Dimanche le 3 janvier 2021 le prix sera annoncé par une commission de 5 personnes.

Pour participer et tous renseignements s’adresser à Robert Elings, Patrijslaan 55, 5056 JL Berkel-Enschot (N.Br.) Pays-Bas
rob45elings@gmail.com telephone 0031 (0)6 55386708

Voir ici L'invitation

PREISVERLEIHUNG FÜR GEMÄLDE BRABANT 2020

Maler aus den ehemaligen südlichen Niederlanden mit durch den römisch-katholischen Glauben geprägtem und thematisiertem Werk können sich bewerben. 


Zur Inspiration soll der Brief vom Heiligen Papst Johannes Paul II dienen, den er am 4. April 1999 an die Künstler verfaβte.


Die deutsche Fassung des Briefes kann heruntergeladen werden www.brabantseprijsvoordeschilderkunst.com Sie können sich mit Ihrem Werk zwischen 1. Juli bis einschlieβlich 15. September 2020 anmelden.


Die Ausstellung der eingegangenen Werke findet statt in Galerij-Museum-Bies, Bosscheweg 15, Aarle-Rixtel (Provinz Nord-Brabant) von 15. Dezember 2020 bis einschlieβlich 31. Januar 2021.   www.galerij-museum-bies.nl


Um der Jury einen Eindruck von Ihrer Arbeit zu geben, müssen Sie bis zum 15. September Fotomaterial per E-Mail oder per Post an uns senden.


Vorzugsweise von 3 alte und/oder neue Gemälden:

1 groβes Werkstück, maximale Höhe 1,50 Meter.

1 mittelgroβes Werkstück, maximale Breite 0,70 Zentimeter.

1 kleines Werkstück, maximale Breite 0,35 Zentimeter. Diese maximalen Gröβen umfassen jede Rahmengestaltung.


Zeichnungen und Grafiken sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Preis wurde ausschlieβlich für die Malerei geschaffen.


Spätestens am 15. Oktober werden Sie informiert, ob Ihre Bilder die Kriterien des Dokuments des heiligen Johannes Paul II erfüllen.


Anschlieβend bespricht Galerij-Museum-Bies mit Ihnen die praktische Aspekte im Zusammenhang mit der Verkaufsausstellung.


Der Gewinner des Preises wird Sonntag, den 3. Januar 2021 durch die 5 Jury-Mitglieder bekanntgegeben.

Anmeldung und weitere Informationen: 

info@galerij-museum-bies.nl tel.0492-381870, 06-36001971 und rob45elings@gmail.com   tel. 06-55386708.

Die Einladung